Privatlivspolitik - AUGUST 2020Nordsjællands Delebiler opbevarer en række personoplysninger om medlemmerne med det formål at administrere medlemskaber i henhold til foreningens vedtægter, til brug for afregning og for at kunne kommunikere om emner, der skønnes relevante for foreningen og medlemmerne. Denne privatlivspolitik beskriver kort hvordan Nordsjællands Delebiler behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Nordsjællands Delebiler behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser og behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål.

Nordsjællands Delebiler er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

NSJD er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Hans Wennerberg

Telefonnr.: 2759 2957

Mail: GDPR@andelsbilen.dk

Hjemmeside: www.nsjd.dk

CVR: 21308390

Behandling af persondata

Nordsjællands Delebiler opbevarer ikke personfølsomme data, men alene almindelige personoplysninger som: navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse fødselsdato, medlemsnummer og -kategori, indmeldelsesdato samt kørekortnummer og udstedelses- og udløbsdato for kørekort. Bortset fra medlemsnr. er dette oplysninger som vi får fra dig.


I forbindelse med foreningens formål som delebilsorganisation opsamles desuden løbende informationer om brugen af foreningens biler som efterfølgende benyttes til at udarbejde faktura samt til at lave analyser af forbrugsmønstre for foreningens biler. Dette sker med henblik på budgettering og optimering af foreningens drift. Desuden opsamles data til brug for sikring mod misbrug af bookingsystemet, fx hvilken IP- adresse der benyttes til at tilgå systemet.

Deling af data

Medlemmernes kontaktdata (medlemsnr, navn, adresse, telefonnr. samt e-mail) er tilgængelig for andre aktive medlemmer af foreningen. Nordsjællands Delebiler kan desuden benytte disse informationer sammen med forbrugsdata til at lave analyser af brugen af foreningens bilpark, statistik og lignende. Nordsjællands Delebiler deler ikke dine informationer med andre uden for foreningen uden dit samtykke.


Du kan til enhver tid se de oplysninger som foreningen har om dig i foreningens bookingsystem www.andelsbilen.dk/booking under ’Medlemmer’.

Sletning af data

Hvis du har meldt dig ud af foreningen kan du til enhver tid bede om at få dine personoplysninger slettet. Nordsjællands delebiler kan bibeholde anonymiserede informationer til brug for regnskaber og lignende samt til brug for statistisk analyse.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

• Du har ret til at blive oplyst om, at Nordsjællands Delebiler behandler oplysninger om dig (som forening har vi oplysningspligt)

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger foreningen behandler om dig (indsigtsret)

• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse). Du kan selv rette oplysningerne i bookingsystemet www.andelsbilen.dk under ’Medlemmer’ -> Vedligehold medlemsdata

• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at foreningen skal udlevere de oplysninger foreningen har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger her på hjemmesiden.


Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved ændring af privatlivspolitikken ændres datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer modtage meddelelse herom.


Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.nsjd.dk