BilstørrelsePris per timePris per km
0-12 >12 0-100km>100km
Mini1891,601,35
Lille1892,502,15
Mellem1893,002,55
Stor1893,452,95

Aflysning af reservationer% af reservationspris
mere end 14 dage før 0 %
  7-14 dage før 40 %
  3-7 dage før 50 %
  mindre end 3 dage før 60 %
Hvis bilen afsættes til anden side betales ikke aflysningsgebyr!