Administrationsgebyr m. v.Kr.
Medlemskontingent per måned
Heraf forsikringsbidrag 45 kr
Tillægsmedlemmer 0 kr
245
Depositum ved indmeldelse
Tilbagebetales ved udmeldelse
2000
Selvrisiko/Anmeldelse af skade
Det koster ikke noget, men det er vigtigt at der bliver lavet en skadesanmeldelse
0
For sen aflevering, pr. påbegyndt times forsinkelse
Bemærk medlemsvilkår §4.6-4.9
100
Mangelfuld aflevering
Jævnfør medlemsvilkår §8.2 og §8.3
900
Manglende indtastning af km-tal i bookingsystemet, pr. reservation 25
Rykker for betaling 200
Forseelsesgebyr
Kørsel i bil uden booking, eller hvis man tager den forkerte bil. Manglende anmeldelse af skade.
500
'Spærring' for reservationer som følge af restance 300
Anvendes ikke automatisk betaling af regninger (PBS), opkræves per måned
Dog ikke første regning og indmeldelse.
20
Tab af nøgle til nøgleskab 500
Medvirken ved behandling af færdselsforseelser og/eller bøde/straffesag (pr. time der medgår til sagen) 100
BilstørrelsePris per timePris per km
0-12 >12 0-100km>100km
Mini1891,601,35
Lille1892,502,15
Mellem1893,002,55
Stor1893,452,95

Aflysning af reservationer% af reservationspris
mere end 14 dage før 0 %
  7-14 dage før 40 %
  3-7 dage før 50 %
  mindre end 3 dage før 60 %
Hvis bilen afsættes til anden side betales ikke aflysningsgebyr!